Línia Metodològica

Ajudar al nen a potenciar favorablement el seu procés maduratiu, tant físic, psíquicanímic, social com intel·lectual, en les diferents etapes que es presentin durant la seva estada en el Centre, partint de la psicologia evolutiva del nen.

La nostra escola s’identifica amb una línia de:

Escola oberta, en les relacions escola-nen, oferint-li un ambient humà acollidor, acceptant i respectant la seva individualitat, ajudant-lo en la seva integració al grup escolar, a fi de proporcionar-li estabilitat i seguretat. Així com uns espais físics amplis assolellats on es trobi lliure i alegre.

Didàctica globalitzadora (donada l’organització mental global del nen) i activa, amb activitats planificades i lúdiques (el joc és l’ocupació primordial de la seva vida ) ens ajuden a configurar-li un marc de seguretat i estabilitat en el qual se’l motiva a ampliar experiències i adquirir nous coneixements.

Escola d’ensenyança individualitzada. Mantenir un seguiment sistemàtic individual de cada nen a fi de respectar el propi ritme maduratiu, observant les seves possibilitats i capacitats en cada moment evolutiu, la qual cosa ens ajuda a poder aprofitar el moment adient per introduir-li nous aprenentatges i detectar possibles dificultats, ja que tenim present que cada nen té una personalitat pròpia i diferent del altres, que ens arriba a l’escola amb un bagatge de coneixements més o menys ampli segons l’edat i les motivacions rebudes dins l’ambient familiar, tot això fa que el seu procés de maduració es realitzi en ritmes diferents.

 

Festes Tradicionals

A la nostra Llar és un fet important la celebració de les festes populars i tradicionals, ja que hi col·laborem tots des dels més petits fins els més grans.

 

Primer Trimestre

Segon Trimestre Tercer trimestre

Festa de la Castanyada

Festa de Carnestoltes  Arribada de la Primavera

Festa de Nadal

  Sant Jordi

Caga Tió

  Festa fi de curs

Pare Noel